Theorie

Theorieles en theorie-examen

Theoriecursus in het grootste theorielokaal van Nederland.
Voor theorieles hoef je nu de deur niet meer voor uit. Indien je een PC met internet verbinding ter beschikking hebt kun je 24 uur per dag, wanneer het jou uitkomt, 22 uur opleiding en examentraining volgen. Wil je alleen vragen oefenen, geen punt, in 15 uur tijd kun je alle denkbare vragen oefenen die betrekking hebben op het auto theorie examen.

Problemen met leren? Geen probleem, wij geven je persoonlijke begeleiding.
Zodat ook voor jou het theorie examen een succes wordt.


THEORIE EXAMEN

Je moet vantevoren zelf je Theorie-examendatum reserveren en betalen bij het CBR via www.CBR.nl (dit kan niet meer telefonisch).
Het is niet meer mogelijk je theorie examen af te leggen bij het CBR, Noorderbocht te Rotterdam.

 

De dichtsbijzijnde examen theoriecentra zijn:

1) CBR examencentrum Barendrecht, Zwaalweg 1, 2991 ZC Barendrecht, Tel.: 070-4130100 (CBR Rijswijk). www.CBR.nl

2) CBR examencentrum Rijswijk, Lange Kleiweg 30, 2288 GK Rijswijk, tel.: 070-4310100, www.CBR.nl

Voor openbaar vervoer: www.9292ov.nl of bel 0900-9292

 

Wat moet je meenemen voor het theorie-examen:

Voordat je het theorie-examen voor de personenauto mag doen, moet je de volgende documenten overhandigen:

  • een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
  • uitnodiging/oproepkaart

Geslaagd
De geslaagde kandidaat ontvangt een uitslagformulier. De uitslag van het theorie-examen wordt elektronisch geregistreerd en is een jaar geldig.

Gezakt
Ook als je zakt krijgt je een uitslagformulier. Daarop staat per examenonderwerp vermeld hoeveel vragen je fout, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst met codes afgedrukt die staat voor de examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’). Zo weet je waar je voor het volgende examen extra op moet studeren. ROCRO kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

 

Meer info over het Theorie examen:

Vóórdat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto.

Als je daarvoor slaagt ontvang je na afloop een uitslagformulier. Het theoriecertificaat komt per 1 maart 2010 te vervallen. Het resultaat van het examen wordt via de elektronische weg vastgelegd.

Je kunt theorie-examen doen als je achttien jaar of ouder bent. Enkele maanden voor je achttien jaar wordt, kun je al wel een examendatum reserveren.

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

 

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen.

  • 25 vragen over gevaarherkenning;
  • 30 vragen over verkeersregels;
  • 10 vragen over verkeersinzicht.

Gevaarherkenning
De vragen over gevaarherkenning beantwoord je door aan te geven wat je in de voorbeeldsituaties zou doen.
Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet!

Verkeersregels
Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst

Verkeersinzicht
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

 

De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor ziet. Je moet zich dan voorstellen dat je de bestuurder van het CBR-voertuig bent.

Voormalige Theoriezaal

Oude theorieopstelling

Huidige Theoriezaal

Nieuwe theorieopstelling